wczytywanie strony...

icmHandlowiec

Moduł icmHandlowiec obejmuje kluczowe funkcjonalności związane z procesami sprzedaży i zbierania zamówień, inkasa gotówki oraz generowania dokumentów sprzedaży i dostawy.

Korzyści

Mierzalne efekty wdrożenia systemu

 • skrócenie czasu od przyjęcia zamówienia do realizacji sprzedaży,
 • dostęp do aktualnych danych firmy dla pracowników terenowych (dane klienta, stany magazynowe, należności),
 • sprawny i bardziej efektywny proces sprzedaży (scenariusze, przypominanie o promocjach, wcześniejszych zamówieniach),
 • minimalizacja błędów w procesie przyjmowania zamówień i wystawiania dokumentów,
 • nowoczesne metody płatności i rozliczenia sprzedaży,
 • możliwość zamówienia towaru po określonej cenie z wyprzedzeniem,
 • zwiększenie jednostkowej sprzedaży dzięki mechanizmom promocji,
 • szeroki zestaw raportów dla sprzedawców.

Moduły systemu icmHandlowiec

Opis funkcjonalności modułów

Praca

Moduł umożliwia rozpoczęcie (pobieranie aktualnych danych) i zakończenie (przesłanie danych do serwera) dnia pracy. W module tym znajdują się również raporty podsumowujące dzień pracy sprzedawcy w różnych przekrojach.

Kartoteka klientów

Moduł zawiera szczegółowe informacje o klientach: adres, telefon, NIP, zadłużenie, informacja o wystawionych i nie zapłaconych fakturach. Moduł umożliwia zmianę danych kontrahenta oraz możliwość dodawania nowych klientów.

Promocje

Moduł zawiera informacje o dostępnych promocjach, które są czasowe i mogą być przypisane tylko do wybranych kontrahentów. Moduł umożliwia realizację promocji towarowych (zestawy, warianty ilościowe) oraz promocji dokumentowych (upusty na cześć lub całość dokumentu sprzedaży).

Zamówienia dla klienta

Funkcja aplikacji umożliwiająca tworzenie zamówień dla wybranego kontrahenta wybranych towarów z terminem realizacji na wskazany dzień w przyszłości. Sprzedaż towarów z zamówienia odbywa się po cenie obowiązującej w dniu sprzedaży.

Zamówienie ogólne

Sekcja umożliwia sprzedawcy tworzenie zapotrzebowania na towary jakie w jego ocenie mogą być w kręgu zainteresowania jego klientów. W wyniku zamówienia ogólnego magazyn sprzedawcy powinien zostać zatowarowany zamówionymi towarami.

Interface

Zestaw funkcjonalności umożliwiający wymianę danych z systemami nadrzędnymi (TMS, ERP, WMS, inne). Nasze rozwiązanie może wymieniać dane na bazie tabel wymiany, widoków danych, WebService, plików. Wszystkie dane przechowywane są w bazach Microsoft SQL (MS SQL Serwer lub MS SQL Express Edition). Posiadamy opracowany interface do systemu ERP SAP Business One.

Wizyta

funkcja aplikacji zawiera wszelkie funkcjonalności w zakresie przeprowadzenia procesu sprzedaży, przyjęcia zamówienia oraz spłaty zadłużenia. 

Zadłużenie

Moduł umożliwiający sprawdzenie zadłużenia danego kontrahenta oraz możliwość zarejestrowania spłaty należności (opcja płacenia gotówką lub kartą płatniczą).

Kartoteka produktów

Sekcja aplikacji mobilnej zawiera szczegółowe informacje o produkcie, ilości w wybranym magazynie oraz cenie netto i brutto. Ta funkcjonalność umożliwia również wyszukiwanie towaru po kodzie kreskowym lub kategorii.

Kontraktacja

Moduł umożliwia tworzenie zlecenia sprzedaży dla wybranego kontrahenta określającego listę towarów, ceny sprzedaży oraz termin realizacji. Sprzedaż towarów z kontraktacji odbywa się po cenie ustalonej na etapie kontraktacji.

Raporty dnia sprzedawcy

Funkcjonalność umożliwia generowanie raportów ze sprzedaży z danego dnia. Raporty prezentują dane ilościowe i jakościowe. Z funkcji tej można również drukować duplikaty wszystkich dokumentów.

Funkcjonalność

Dlaczego nasz system?

 • przyjmowanie zamówień i obsługa transakcji sprzedaży,
 • obsługa rozliczeń gotówkowych i płatności kartą (również możliwość spłaty zadłużenia),
 • kontrola stanu magazynowego wielu magazynów,
 • obsługa wielu dokumentów: faktura, paragon, WZ,
 • wydruki dokumentów na mobilnych drukarkach,
 • upusty przypisywane do sprzedawcy lub klienta,
 • wybór produktów za pomocą skanowania kodów kreskowych lub ręcznie z listy lub drzewa kategorii,
 • obsługa promocji (warianty cenowe, grupy upustowe, promocje towarowe i dokumentowe),
 • kartoteka klientów - dane adresowe klienta i informacje o zadłużeniu,
 • kartoteka produktów - informacje o produkcie i jego dostępności,
 • tworzenie zamówień dla klienta lub dla sprzedawcy.

Wygląd aplikacji

Czekamy na wiadomość od Ciebie

Kontakt

icMobile Systems Sp. z o.o.
Al. J. Piłsudskiego 46, 33-300 Nowy Sącz
NIP 522-26-06-651

telefon: +48 694 412 203 e-mail: icmobile@icmobile.pl

Napisz do nas

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco z naszymi nowościami i aktualnościami!

Podaj swój adres e-mail ...