wczytywanie strony...

icmGate

Moduł icmGate to unikalne oprogramowanie dla czytników RFID firmy ZEBRA z certyfikatem walidacji przez firmę ZEBRA.

Korzyści

Mierzalne efekty wdrożenia systemu

 • Aplikacja icmGate oferuje potężny zestaw funkcjonalności, które rozszerzają bazowe wersje czytników RFID ZEBRA FX7500 i FX9600.
 • Dzięki poszerzonym możliwością konfiguracji czytników radykalnie zwiększamy zakres ich zastosowań w procesach produkcyjnych i logistycznych.
 • Połączenie czytników RFID ZEBRA z oprogramowaniem icmGate pozwala porównywać je z konkurencyjnymi modelami z wyższej półki oferowanymi przez konkurentów (np. SICK).
 • Zapewniamy możliwość korzystania z czytników wewnątrz sieci firmowej bez konieczności dostępu do zewnętrznych serwerów (cloud) co jest wymogiem konkurencyjnych rozwiązań.

Moduły systemu icmGate

Opis funkcjonalności modułów

Praca on-line i off-line

Praca przy połączeniu z serwerem (komunikacja TCP/IP)- w tym trybie odczytywane tagi zostają przesyłane do wskazanego hosta (na serwer), w przypadku zerwania chwilowego zerwania połączenia nie wysłane tagi są buforowane do czasu ponownego nawiązania połączenia.

Pracy przy braku połączenia z serwerem – w tym trybie urządzenie sygnalizuje odczyt tagów (lampka, buzer), ale nie są one przesyłane do hosta (na serwer)

Automatyczna praca urządzenia - tagi będą automatycznie odczytywane przez urządzenie (praca może odbywać się być przy połączeniu lub braku  połączenia z serwerem))

Praca urządzenia wyzwalana czujnikiem - momentu startu odczytu taga będzie wykonywana tylko podczas aktywności zewnętrznego czujnika (praca może odbywać się przy połączeniu lub braku  połączenia z serwerem).

Konfiguracja anten

Czytniki RFID firmy ZEBRA mogą korzystać z anten, których ilość wynosi od 4 do 8 w zależności od modelu.

Nasza aplikacja pozwala na ustawienie dla każdej z anten:

 • aktywności anten- ich włączenie/wyłączenie
 • mocy anteny z jaką ma pracować

Sprawna kontrola pracy

Nasza aplikacja pozwala na sprawniejsza kontrolę pracy czytnika m.in. za pomocą sygnalizatorów świetlnych oraz dźwiękowych. Odczyt tagów lub brak połączenia z serwem/hostem może zostać zasygnalizowany przez odpowiednie lampki oraz/lub buzzer.

Filtrowanie tagów

Funkcjonalność filtrowania tagów pozwala na ograniczenie ilości danych jakie wysyłane są z czytnika na serwer poprzez zastosowaniu opisanych poniżej ustawień:

MASKA - ma na celu weryfikację ciągu znaków zapisanych w tagu. W zależności od konfiguracji maski odczytane zostaną tylko te tagi, które będą rozpoczynać (lub nie rozpoczynać) się od znaków zawartych w masce. Dane wykorzystywane przy filtracji maski są pobierane z banku pamięci tagu. Aplikacja pozwala na pobieranie danych z banku pamięci EPC, USER lub obydwu naraz.

RSSI - to wskaźnik mocy odbieranego sygnału radiowego taga przez czytnik RFID. Filtracja RSSI weryfikuje poziom odpowiedzi taga. Jeżeli jest niższa niż ustawiona w filtrze tag nie będzie przesyłany do hosta.

Ustawienia minimalnej ilości odczytań tagu przez czytnik, po której zostanie dopiero przesłany do hosta.

Filtr ponownego odczytu tagu pozwala na określenie czasu, po którym ten sam tag może zostać odczytany i przesłany ponownie do hosta

Konfigurowalne atrybuty

Tagi, które spełniły warunki filtracji zostają przesyłane w protokole, którego atrybuty mogą zostać skonfigurowane.

Możliwości:

 • Dodanie znaków ASCII, np. STX, ETX, CRLF. Są to specjalne znaki, tzn. takie, które są widoczne dla komputera, ale nie dla człowieka. Atrybuty są dodawane jako przedrostek (prefix) oraz przyrostek (suffixa) do protokołu.
 • Informacja o nazwie urządzenia, przez który odczytany został tag jest dodawana automatycznie (nazwa jest konfigurowalna).
 • Ustawienie banku pamięci, który będzie wyświetlany w protokole taga.
 • Dodanie to protokołu odczytanego taga numeru identyfikacyjnego anteny, przez którą ten tag został odczytany.
 • Dodanie do protokołu wartości RSSI, z jaką został odczytany tag,
 • Dodanie separatora do protokołu odczytanego tagu. Znaku, który będzie umieszczony na końcu protokołu przesyłanego protokołu tagu.

Obsługa błędów

W przypadku wystąpienia błędów zostaną one automatycznie zapisane do dziennika zdarzeń w formie pliku dostępnego w pamięci czytnika.

Czekamy na wiadomość od Ciebie

Kontakt

icMobile Systems Sp. z o.o.
Al. J. Piłsudskiego 46, 33-300 Nowy Sącz
NIP 522-26-06-651

telefon: +48 694 412 203 e-mail: icmobile@icmobile.pl

Napisz do nas

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco z naszymi nowościami i aktualnościami!

Podaj swój adres e-mail ...