wczytywanie strony...

icmDostawca

Moduł icmDostawca obejmuje kluczowe funkcjonalności związane z procesami dostawy towarów i przesyłek, oraz odbioru opakowań zwrotnych. Wspiera prace dostawców od załadunku, poprzez planowanie trasy, aż po rozładunek.

Korzyści

Mierzalne efekty wdrożenia systemu

 • skrócenie czasu załadunku, dostawy, odbioru i rozładunku,
 • eliminacja błędów na każdym etapie procesu,
 • lokalizacja i czas realizacji procesów,
 • podniesienie poziomu obsługi klienta,
 • optymalizacja kosztów w obszarze logistyki,
 • automatyzacja powtarzalnych procesów,
 • możliwość podejmowania decyzji na bazie informacji w czasie rzeczywistym.

Moduły systemu icmDostawca

Opis funkcjonalności modułów

Interface WWW

Cześć centralna systemu dostępna za pomocą przeglądarki internetowej przeznaczona dla pracowników działów logistyki, dystrybucji, rozliczeń i administratorów. Dostęp odbywa się na bazie kont użytkowników, do których przypisywane są odpowiednie uprawnienia dostępu do poszczególnych funkcjonalności.

Rozliczenia

Zestaw funkcjonalności umożliwiających pełną automatyzację i wielostopniową akceptację procesu rozliczenia kierowców i przewoźników. Syntetyczne cenniki umożliwiają naliczanie wynagrodzenia za ilość przejechanych kilometrów, czas pracy, ilość stopów na trasie oraz zakres zrealizowanych czynności. Generowanie dokumentów rozliczeniowych będących podstawą rozliczenia.

Generator dokumentów

Automatyczny moduł odpowiedzialnych za generowanie elektroniczych dokumentów w formacie PDF i HTML, które tworzone są na bazie danych wynikających ze zrealizowanych procesów. Dokumenty mogą być udostępniane do systemów zewnętrznych oraz przesyłane automatycznie za pomocą wiadomości email.

Kartoteki

Moduł umożliwiający budowanie i zarządzanie kartotekami systemowymi użytkowników, odbiorców, kierowców, przewoźników, środków transportu oraz wszelkich słowników wykorzystywanych w systemie. System zapewnia budowanie dowolnych schematów uprawnień w zakresie dostępu do funkcji systemu oraz czynności realizowanych przez użytkowników (CRUD).

Załadunek

Moduł aplikacji mobilnej umożliwiający pełną obsługę procesu załadunku w wersji szczegółowej z kontrolą przedmiotu załadunku oraz wersji uproszczonej bez szczegółowej kontroli. Moduł umożliwia kontrolę procesu, zgłaszanie odrzuceń i braków. Szczegółowa analiza procesu załadunku umożliwia określenie potencjalnej godziny rozpoczęcia pracy, a nawet dostawy do klienta. Wyjazd - funkcja aplikacji mobilnej umożliwiająca zgłoszenie Wyjazdu (fizyczne opuszczenie miejsca załadunku). Informacja ta przekazywana jest do systemu nadrzędnego i powoduje blokadę możliwości dalszego planowania wybranej trasy oraz rozpoczyna pomiar czasu i długości trasy przejazdu. Równocześnie fakt zgłoszenia wyjazdu przez kierowcę może wyzwalać automatyczne generowanie awizacji dostaw do odbiorców zawierających realne dane o przedmiocie planowanych dostaw i obiorów.

Trasy

Moduł obsługujący wszystkie funkcjonalności w zakresie planowania tras, przypisywania i przepisywania tras oraz monitorowania statusu realizacji tras. System korzysta z danych importowanych z systemów nadrzędnych (TMS, ERP, WMS). Dostępne narzędzia umożliwiają bieżące monitorowanie w czasie rzeczywistym statusu realizacji poszczególnych zadań.

Raporty

Moduł umożliwia generowanie raportów ogólnych prezentujących dane ilościowe i jakościowe (załadunek, dostawa, odbiór, odrzucenia, odmowy) oraz raportów analitycznych (KPI, anomalie). Raporty mogą udostępniać wszystkie dane jakie system i aplikacja mobilna zbierają na etapie każdego z procesów.

Interface

Zestaw funkcjonalności umożliwiający wymianę danych z systemami nadrzędnymi (TMS, ERP, WMS, inne). Nasze rozwiązanie może wymieniać dane na bazie tabel wymiany, widoków danych, WebService, plików. Wszystkie dane przechowywane są w bazach Microsoft SQL (MS SQL Serwer lub MS SQL Express Edition).

Aplikacja mobilna

Aplikacja działająca pod kontrolą systemu Android w wersji min. 5.1 przeznaczona dla kierowców realizujących procesy logistyczne. Aplikacja może być wykorzystywana na urządzeniach wyposażonych w skaner kodów kreskowych, który może być wykorzystany do kontroli obsługiwanych przesyłek. Aplikacja umożliwia dwa warianty pracy: off-line - lokalne przechowywanie wszystkich niezbędnych danych do realizacji procesu, synchronizacja danych do części centralnej systemu w ramach schematów synchronizacji, zapewnienie możliwości pracy w miejscach bez dostępu do sieci lub przy wysokich kosztach transmisji danych (zagranica, urządzenia własne kierowców), on-line - dane przechowywane są lokalnie ale każdy z realizowanych procesów jest automatycznie synchronizowany do części centralnej systemu.

Dostawa i odbiór

Sekcja aplikacji mobilnej zawierająca zbiór funkcjonalności umożliwiających monitorowanie kolejności adresów, stopów na realizowanej trasie, wykonanie kontrolowanej czynności dostawy i odbioru, zebrania elekotrnicznego potwierdzenia czynności (podpis, zdjęcie, odczyt tagu NFC). Reklamacje - funkcjonalność umożliwiająca przyjmowanie reklamacji na każdym z etapów realizowanych procesów. Reklamacje mogą być przyjmowane w kontekście zaplanowanych i realizowanych dostaw i odbiorów. Narzędzie zapewnia możliwość zebrania niezbędnej dokumentacji zgłoszenia wraz z dokumentacją zdjęciową.

Funkcjonalność

Dlaczego nasz system?

 • kontrola ilościowa i jakościowa załadunku, dostawy i odbioru,
 • przeglądanie i edytowanie tras, przepisywanie tras pomiędzy kierowcami,
 • elektroniczne potwierdzenie dostawy i odbioru za pomocą podpisu, zdjęcia lub tagów NFC oraz generator elektronicznych dowodów dostaw (PDF),
 • monitorowanie statusu realizacji procesów w czasie rzeczywistym,
 • awizowanie (email, SMS) planowanych dostaw i odbiorów,
 • elektroniczne  podsumowanie (email, SMS) zrealizowanych dostaw i odbiorów,
 • obsługa reklamacji i zwrotów wraz z dokumentacją elektroniczną (zdjęcia, podpisy),
 • ewidencja anomalii (odmowy, zwroty, odrzucenia) na bazie przyczyn słownikowych,
 • rejestracja geopozycji wykonania zadania (załadunek, dostawa, odbiór).
 • rejestracja czasu realizacji poszczególnych procesów (załadunek, dostawa, odbiór),
 • rozliczanie kierowców i przewoźników na bazie cenników usług cząstkowych (stawki za km, stawki za czynność, stawki za stop, stawki za czas, usługi dodatkowe),
 • generator dokumentów rozliczeniowych (rozliczenie kierowcy, rozliczenie przewoźnika),
 • raportowanie realizacji prac w ujęciu ilościowym i jakościowym.

Wygląd aplikacji

Czekamy na wiadomość od Ciebie

Kontakt

icMobile Systems Sp. z o.o.
Al. J. Piłsudskiego 46, 33-300 Nowy Sącz
NIP 522-26-06-651

telefon: +48 694 412 203 e-mail: icmobile@icmobile.pl

Napisz do nas

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco z naszymi nowościami i aktualnościami!

Podaj swój adres e-mail ...