icmInventaryzacja

Korzyści

Wsparcie procesu inwentaryzacji
 • Podniesienie jakości w organizacji poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań do inwentaryzacji umożliwiających wykrywanie sytuacji nieprawidłowych i niepożądanych w czasie rzeczywistym.
 • Minimalizacja kosztów operacyjnych poprzez skrócenie czasu przygotowywania, przeprowadzenia, analizy procesu inwentaryzacji oraz skrócenie czasu wykonania spisu
 • Podniesienie efektywności pracowników odpowiedzialnych za inwentaryzację dzięki narzędziom szybkiego i bezbłędnego zbierania danych
 • Eliminacja błędów, nadużyć oraz oszustw w procesie inwentaryzacji
 • Skrócenie czasu przeprowadzenia spisu i analizy otrzymanych danych
 • Stałe monitorowanie postępu spisu w konsoli www
 • dynamiczne prezentowanie wyników (nadwyżki, przesunięcia, braki),
 • niezależność spisu od posiadanych systemów zarządzania, magazynowych, administracyjnych i księgowych, brak konieczności blokowania stanów magazynowych
 • możliwość w pracy w trudnych warunkach środowiska, np. w mroźni

rozwiązania IT dla handlowców

Moduły systemu icmInwentaryzacja

Opis funkcjonalności modułów

Dashboard Konsola www -moduł zarządczy, część centralna, umożliwiająca podgląd realizowanych i wykonanych spisów. Moduł dostępny za pomocą przeglądarki internetowej przeznaczony dla pracowników administrujących i zarządzających procesem spisu. Dostęp odbywa się na bazie kont użytkowników, do których przypisywane są odpowiednie uprawnienia dostępu do poszczególnych funkcjonalności.

Przygotowanie inwentaryzacji  - moduł umożliwia stworzenie i przygotowanie spisu poprzez dodanie pliku pozycji lub lokalizacji. 

Postęp inwentaryzacji - możliwość sprawdzenia szczegółów inwentaryzacji, postępu prac spisowych. Moduł umożliwia dokładne prześledzenie kto i kiedy dokonał spisu, z jakiej lokalizacji oraz w jakiej ilości.

Archiwum - moduł umożliwia podgląd wraz z podsumowaniem dotychczas przeprowadzonych spisów, możliwość pobrania pełnego i skróconego pliku CSV.

Lokalizacje - moduł umożliwia importowanie i zarządzenie lokalizacjami w magazynie.

Użytkownicy  - moduł umożliwia zarządzanie użytkownikami wraz z nadawaniem im odpowiednich typów (klient, kierownik inwentaryzacji).

Aplikacja mobilna - aplikacja działająca pod kontrolą systemu Android w wersji min. 5.1 przeznaczona dla pracowników realizujących proces inwentaryzacji. Aplikacja może być wykorzystywana na urządzeniach wyposażonych w skaner kodów kreskowych. Aplikacja umożliwia dwa warianty pracy: off-line - lokalne przechowywanie wszystkich niezbędnych danych do realizacji procesu, synchronizacja danych do części centralnej systemu w ramach schematów synchronizacji, zapewnienie możliwości pracy w miejscach bez dostępu do sieci lub przy wysokich kosztach transmisji danych, on-line - dane przechowywane są lokalnie, ale każdy z realizowanych procesów jest automatycznie synchronizowany do części centralnej systemu.

Funkcjonalność

Dlaczego nasz system?
 • Realizacja spisów niezależnie od posiadanych systemów zarządzania, magazynowych, administracyjnych i księgowych
 • System umożliwia realizacją spisów w trybie off-line z możliwością synchronizacji danych wraz z możliwością sekwencyjnego obserwowania postępu spisu oraz rozliczania wyników
 • Stałe monitorowanie postępu spisu
 • Szczegółowe raporty z procesu spisu, przeglądanie postępów spisu, generowanie raportów do plików csv.
 • możliwość wykonania inwentaryzacji zerowej, standardowej i relokacyjnej.
 • Zarządzanie użytkownikami i prawami dostępu.
 • Zarządzanie listami lokalizacji

oprogramowanie dla handlowca